Esmaabiõppused

Teadmised, mis annavad enesekindlust!

Esmaabialased õppused on uus toode koolitusturul. Meil on hea meel pakkuda läbimõeldud ja individuaalselt koostatud õppuste stsenaariume vastavalt tellija vajadustele ning riskianalüüsile.
Õppustel saavad osaleda isikud, kes on läbinud esmaabialase väljaõppe ning oskavad esmaabi anda.

Õppuse eesmärgiks on elutruus situatsioonis proovida kasutada eelnevalt õpitut. Õppuse eel lepitakse kokku mängureeglid, välitingimustes toimub mõjuv praktiline õppimine. Peale õppust võetakse õppusel toimunud sündmused kokku ja analüüsitakse juhtunut.
Õppuseid toimuvad nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

“Kannatanuid” kehastavad inimesed, kes kuuluvad simulatsioonirühma ning kellel on pikaajaline õppustel osalemise kogemus.

Näidisstsenaariumid

Juhtum 1: “Massiivne verekadu”
Metallplaadi terava otsaga said vigastada kaks inimest. Kannatanul on lahtine sügav haav reie sisepinnal, esineb katastroofilist (purskavat) verejooksu, pt kahvatu, kaebab tugevat nõrkust, kipub minestama. Verekadu umbes 1 liiter.
              . 
 Hinnatakse  sekkumise  kiirust, adekvaatsust, info edastamist Häirekeskusesse. Eneseohutuse reeglite jälgimist. Verejooksu peatamise tehnikat, vahendite valikut, koostööd esmaabiandjate vahel. Instruktori poolt põhjalik tagasiside rühma tegevusele. 
Juhtum 2: “Äkkhaigestumised- müokardi infarkt”
Asutuse kontoritöötaja sai töökohal südame infarkti. Haigusseisund on simuleeritud dünaamilised, ehk patsiendi seisund paraneb või halveneb vastavalt osutatud esmaabile.

Hinnatakse adekvaatset ja kiiret esmaabi  kannatanule, koostööd ning info edastamist Häirekeskusele. 
Juhtum 3: “Krambihoog”
Tootmishoones (trepil) Epilepsia haigel tekkis krambihoog. Kannatanu kukkus põrandale, esineb 1min vältel konvulsioone. Suust eritub verist vahtu (spetsiaalsed kapslid olemas). Kannatanu on kukkumise tõttu vigastanud oma pea. Pealaes umbes 3 cm lahtine veritsev haav. 
 
Hinnatakse õiget tegutsemist krampsündroomi korral, situatsiooni hindamist, info edastamist, haava esmaabi. 
Juhtum 4: “Elustamine + AED kasutamine”
Kohvikus (köögis) täiskasvanu tõmbas toidutükki hingamisteedesse. Toimus täielik lämbus, kannatanu ei hinga, näost sinine, poolistukil laua taga. 

Hinnatakse õiget esmaabi lämbumise korral (Heimlichi võtet), seejärel õppija hindab kannatanu seisundit ning võtab vastu otsust elustada. Hinnatakse taaselustamise õiget tehnikat, kehtivate algoritmide tundmist, elustamise efektiivsust. Abi kutsumist, kommunikatsiooni häirekeskusega, koostööd kahe elustaja vahel. Kui asutuses on olemas AED, hinnatakse ka selle kasutamiseoskust. 
Juhtum 5: “Kukkumine ja peaajutrauma”
Algab SPA alal/trepil kukkusid libedaga kaks vanemat prouat. Kannatanul 1 on lahtine sääseluumurd, massiivne verejooks, kannatanu kaebab valu, nõrkust, iiveldust. Nägu ekstreemselt kahvatu. Kannatanu 2 on vagastanud pea. Pealaes on lahtine 3-4 cm haav, veritseb. Pt ei mäleta juhtunud, kaebab iiveldust ja tugevat peavalu, hakkab oksandama.

Selles juhtumis hinnatakse esmaabiandjate analüüsimiseoskust, verejooksude peatamise võtteid, eneseohutusreeglite tundmist. Jälgitakse kiiret esmaabiandmist, kommunikatsiooni häirekeskusega, koostööd, kannatanute õigetesse asenditesse panemist. Vajadusel instruktori poolt trauma süsteemse käsitluse juhend.
Juhtum 6: Peaajuinsult + põletushaavad”
Algab saunas ja laval saanud insuldi, vajus ühele küljele vastu tulikuuma saunakerist. Teine inimene, üritades kannatanut välja viia, vigastas paremat hüpeliigest, lonkab, kaebab tugevat valu. Haigusseisund on simuleeritud dünaamiliselt, ehk patsiendi seisund paraneb või halveneb vastavalt osutatud esmaabile.

Hinnatakse adekvaatset ja kiiret esmaabi mõlemale kannatanule, koostööd ning info edastamist Häirekeskusele.

Mida õppuse läbinud oskab?

Oskab hinnata ja analüüsida kriitilist olukorda
Oskab reageerida adekvaatselt situatsiooni nii positiivsele kui ka negatiivsele dünaamikale.
Oskab ümberhinnata prioriteete.
Praktiline õpe aitab kinnistada varasemad esmaabialased teadmised ja oskused
Tunneb end enesekindlamalt häiresituatsioonides, ning selleläbi vähendab hädaolukorras passiivsust.

Praktika…

…teeb meistriks

Saa heaks samariitlaseks….

SinU KÄED

PÄÄSTAVAD ELU

Värskemad postitused