Sinu käed päästavad elu!

Meie mõjusad koolitused ja õppused aitavad Sind!


Võtke meiega ühendust
Küsige meilt parimat pakkumist

Me selgitame esmaabi olemust, Eestis kehtivaid määruseid, esmaabiandjaks saamise ja vastutuse.

Me arvestame koolituste sihtrühmaga, varasema ettevalmistusega, asutuste võimalikke riskidega. Me õpetame nägema suuremat pilti.

Oleme paindlikud hinnas. Arvestame kliendi soovidega ja eelarvega.

Väljastame nii Eestis kui väljaspool Eestit kehtivaid tunnistusi. Haldame meil koolitatud esmaabiandjate arhiivi (kes, millal ja millised mahus on esmaabi koolitust saanud), väljastame vajadusel tunnistuste duplikaate, tuletame asutustele meelede tunnistuste kehtivusaja lõppemist.

Esmaabi oskus – universaalne eluline oskus

Esmaabi põhikoolitus

Üldine esmaabi koolitus 16h, mis katab ära esmaabi andmise põhisuunad

Täiendõpe

Esmaabi koolituse täiendõpe, mahus 8 tundi

Esmaabi ehitusobjektidel

Koolitus on keskendunud levinumatele haigusseisunditele ja traumadele millega võib kokku puutuda ehitusobjektidel

Esmaabikoolitus matkajatele

Mida teha kui matkal olles saadakse vigastus? Kuidas hakkama saada?

Erakorraline esmaabi tervishoiuasutustele

Koolitus on suunatud perearstikeskustele, taastusravikeskustele ja hambaraviasutustele

Õppused

Pakume nii sise- kui ka välisõppuseid. Kirjutame valmis stsenaariumid mis hõlmavad teie asutuse riske

Lektor Jaana Palusaar RN MA

Haridustee ja kogemused tervishoius:

Rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde- spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, hetkel Tallinna kiirabis EM õde-brigaadijuht.

Haridustee ja kogemused õpetamises:

Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi õpetaja alates 2004.
Koolituse õppemeetoditeks kasutatab lektor traditsioonilist loenguvormi (50%), praktilisi ülesandeid (50%), sealhulgas rollimänge, simulatsioone, probleemõppe meetodeid, rühmatöid. Koolitaja kasutab koolitustel illustreeritud esitlust, elustamismannekeene (täiskasvanu ja lapsed), silikoonist traumade mulaaže, AED elustamisevahendit.
Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609

Koostööpartnerid