Esmaabi ehitusettevõttetele

Esmaabi ehitusettevõttetele “ESMAABI EHITUSEL” 16-8 ak tundi*

(* korduvõppijatele on soovituslik läbida täiendkursus 8 ak t mahus, esmaõppijatele täismahus 16t kursus)

Kursuse teemad:

  • Lühiülevaade viimastel aastatel ehitusel toimunud tööõnnetustest ning nende analüüs esmaabiandja perspektiivist;
  •  Erakorraline situatsioon ehitusobjektil, eneseohutus, kannatanu seisundi hindamine, kiirabi alarmeerimine HK vahendusel;
  • BLS elustamine, AED kasutamine;
  • Äkkhaigestumised (südameinfarkt, peaajuinsult, krambid, astmahoog jms);
  • Elektritrauma, kuuma- ja külmatoime;
  • Haavad, verejooksud, luumurrud;
  • Pea ja lülisambavigastused;
  • Kõhu ja rindkeretraumad;
  • Raskuse alla jäämine, Crush sündroom, kõrgelt kukkumised, “rippumistrauma”;
  • Praktilised ülesanded (elustamise ja trauma juhtumid).