Erakorraline esmaabi tervishoiuasutustele

Erakorraline esmaabi tervishoiuasutustele (PAK, Hambaravi, Taastusravi) “ERAKORRALINE MEDITSIILINE ESMAABI” 8 ak tundi.

  • Esmaabiandja roll päästeahelas, ERC soovitused tervishoiuasutustele äkksüdameseiskuste ennetamiseks ning diagnoosimiseks,  kriitilise situatsiooni analüüsimine, kannatanu seisundi hindamine, kiirabi alarmeerimine HK vahendusel, elustamine (täiskasvanud, lapsed, rasedad, AED). Õpetatakse viimaste ERC algoritmide põhiselt.
  • Case-Study meetod. Jagatakse kätte 5 situatsioonülesannet (kõik on juhtunud kas hambaravis või perearstikeskustes), palutakse lahendada nii kuidas arvatakse on õige, kasutades neid vahendeid, mis on õppijatel täna kabinetis saadaval.
  • Juhtumite teemad: äge koronaarsündroom, peaajuinsult ja TIA, diabeedi kooma, krampsündroom, anafülaksia ja anafülaktiline šokk. Arutelu käigus antakse soovitused kuidas toimida kiirabieelsel etapil, milliseid vahendeid oleks mõistlik omada, mida jälgida jne.
  • Praktiliste situatsioonide lahendamine paarides. Rühm jagatakse paarideks, iga paari jaoks lavastatakse sündmus, palutakse see lahendada. Treenime: otsustevõimekust, otsustamise kiirust, tegutsemise operatiivsust, koostööd kahe päästja vahel, HK alarmeerimist, elustamise võtteid ja AED kasutust, kiirabile raporti üleandmist. Olemasolevate vahendite õige kasutamine (S-toru, AMBU mask ja kott, AED, Epi-Pen);

Erakorraline esmaabi tervishoiuasutustele “PRAKTIKUM” 6 ak tundi.

  • 100% praktiline koolitus. Rühm jagatakse paaridesse, iga paari jaoks lavastatakse sündmus, mida tuleks lahendada, kasutades olemasolevaid vahendeid.
  • Treenitakse otsustusvõimekust, operatiivsust, koostööd, info edastamist, elustamist, AED kasutamist elustamisel.
  • Õpitakse ja treenitakse kasutama järgmiseid vahendeid ja protseduure:
  • Hingamisteede avamine ja hoidmine (S-toru)
  • Ventileerimine (Ambu kott ja mask)
  • Veeni kanüleerimine ja infusioonravi alustamine (veenitee mulaažil).