Esmaabikoolituste läbiviimisel juhindub OÜ Tervishoiu Akadeemia sotsiaalministri määrusest 14.12.2000 nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”.

Koolitus algajatele

Esmaabikoolitus mahus 16 akadeemilist tundi viiakse läbi kahel päeval ning see hõlmab teoreetilist ning praktilist väljaõpet. Koolitusele on oodatud inimesed, kes varem pole esmaabialasel koolitusel osalenud või kelle kogemus on jäänud enam kui kolme aasta tagusesse aega. Esmaabialase väljaõppe eesmärgiks on aidata inimestel jõuda selge arusaamiseni esmaabi andmise taktikast ja vajalikkusest, õpetada käelisi oskusi esmaabiprotseduurideks, kasvatada julgust tegutseda kiiresti ja õigesti kriitilistes situatsioonides. 

Koolitus edasijõudnutele

Esmaabi täiendkoolitus mahus 8 akadeemilist tundi viiakse läbi ühel päeval ning see haarab rohkem praktilist tegevust. See koolitus on suunatud inimestele, kes on varem läbinud esmaabialase väljaõppe ning kui eelmisest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat. Koolituse eesmärk on tuletada meelde esmaabi võtteid ja taktikat, lihvida käelisi oskusi, lahendada kiiresti ja õigesti erinevaid esmaabi vajavaid situatsioone.

Erialane koolitus

Eriala sihtrühmadele mõeldud esmaabikoolitused on ette valmistatud lähtuvalt erialaspetsiifikast. Esmaabi täiendõppeprogrammi alusele on lisatud konkreetse eriala (ehitajad, sportlased, lasteaia töötajad) riskifaktoreid ning koolitusel osalejaid õpetatakse neid hindama ja situatsioone lahendama õigete esmaabivõtetega. Koolituskava koostatakse spetsiaalselt tellijale ja kooskõlastatakse üheskoos. 

Erakorralise esmaabi kursused

Erakorralise esmaabi kursusel käsitletakse esmaabiteemasid süvendatud meditsiinilises kontekstis. Õpitakse tegutsema kriitilises olukorras, arvestades abistaja tervishoiualast haridust ja teadmisi haiguste ja haigusseisundite patofüsioloogiast. Õpitakse lahendama kiirabieelseid olukordi, kasutades spetsiaalseid vahendeid (vastavalt asutuses olemasolevale vahenditele: AED, AMBU jms). Koolituskava koostatakse individuaalselt ning kooskõlastatakse tellijaga.

 


<script>” title=”<script>