Коллектив

Яна Палусаар

Haridustee ja kogemused tervishoius:

Rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde- spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, hetkel Tallinna kiirabis EM õde-brigaadijuht.

Haridustee ja kogemused õpetamises:

Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi õpetaja alates 2004.

Koolituse õppemeetoditeks kasutatab lektor traditsioonilist loenguvormi (50%), praktilisi ülesandeid (50%), sealhulgas rollimänge, simulatsioone, probleemõppe meetodeid, rühmatöid. Koolitaja kasutab koolitustel illustreeritud esitlust, elustamismannekeene (täiskasvanu ja lapsed), silikoonist traumade mulaaže, AED elustamisevahendit.

Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609

Ульяна Шаталова

Minu töökogemus on päris rikas, jõudsin proovida enda teadmisi ja oskusi kasutada erinevas suunas: erakorralises meditsiinis, intensiivõenduses ja anesteesias. Samuti, olen esimene õde Eestis, keda võeti tööle Häirekeskusesse „valvemeedikuna“ – enne mind sellel postil töötasid ainult arstid. Lõpuks teadvustasin endale, et mu lemmik suund meditsiinis – mida ma tunnen, oskan, tean ja armastan – on erakorraline meditsiin.  Jäin töötama reanimobiilil  ja hakkasin jagama üsna rohkem oma kogemust ja teadmisi teistega. Praegu pühendan ennast koolitaja-instruktori tööle.

Группа симуляции

Simulatsioonirühm on vabatahtlike ühendus, mis tegeleb erinevatel koolitustel ja õppustel kannatanute simuleerimisega. Alguse on saanud rühma tegevus aastal 2007, kui rühm osales Erna Seltsi poolt korraldavatel sõjalis-sportlikel võistlustel.