Õppused

Esmaabialased õppused

Kas sina tead kuidas käituda kui kolleeg saab südameinfarkti või tekib krambihoog?

Teoorias tead, aga ei julge praktikas kasutada? Kutsu meid ettevõttesse esmaabiõppuse koolitust tegema. Sest see võib päästa kolleegi elu.


Esmaabialased õppused on uus toode koolitusturul. Meil on hea meel pakkuda läbimõeldud ja individuaalselt koostatud õppuste stsenaariume vastavalt tellija vajadustele ning riskianalüüsile.
Õppustel saavad osaleda isikud, kes on läbinud esmaabialase väljaõppe ning oskavad esmaabi anda.

Õppuse eesmärgiks on elutruus situatsioonis proovida kasutada eelnevalt õpitut. Õppuse eel lepitakse kokku mängureeglid, välitingimustes toimub mõjuv praktiline õppimine. Peale õppust võetakse õppusel toimunud sündmused kokku ja analüüsitakse juhtunut.
Koolitused toimuvad nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

“Kannatanuid” kehastavad inimesed, kes kuuluvad simulatsioonirühma ning kellel on pikaajaline õppustel osalemise kogemus (vaata Meeskond all).

Mida õppus endast kujutab?

Vaata siseõppuse näidispakkumist mahus kuni 6 tundi

ÕPPUSE ÜLDINFO

Õppus toimub tellija poolt valitud kohas (tootmishoones, kontoris, laohooned vms).Esmaabialased väliõppuse eesmärgiks on aidata õppijal reaalsele elule lähedastes erakorralistes situatsioonides kogeda kiiret esmaabiaalast tegutsemist. 

Õppused toimuvad kontrollitud ja ohutus keskkonnas instruktorite jälgimisel ja hindamisel. Meie poolt lavastatud kriitilistes olukordades õppijad arendavad lisaks esmaabi oskustele ka analüütilist mõtlemist, lahenduste kaalumist, koostööd, eneseregulatsiooni, kiiret otsustusvõimet ja leidlikkust.

AJAKAVA

  1. Õppuse reeglite tutvustamine, kokkulepped, esmaabi vahendite jagamine (kuni 40min)

  2. Õppuse punktidesse saabuvad esmaabiandjad, toimub juhtumite lahendamine (kuni 3 tundi kõikidele situatsioonidele)

  3. Õppuse kokkuvõtete tegemine, kiire üldine tagasiside (kuni 1 tund). 

100% PRAKTILINE 

Õppuse ajal kasutatakse: probleemõppe meetodit, simulatsioone, rollimänge, toimub kogemuslik. situatiivne ja transformatiivne õpe.
Õppusel kasutatakse elustamismannekeene (täiskasvanu ja lapsed), silikoonist traumade mulaaže ja kunstverd. 

MIDA ÕPPUSE LÄBINU OSKAB 

Õppuse kogemus on hindamatu.

  • Õpivad hindama ja analüüsima kriitilist olukorda,
  • Reageerima adekvaatselt situatsiooni positiivsele aga ka negatiivsele dünaamikale,
  • Hindama ümber prioriteete,
  • Praktiline õpe aitab teadvustada varasemad esmaabialased teadmised ja oskused,
  • Lisab õppijale julgust, millega vähendab passiivsust reaalsete juhtumite korral.

Näidisstsenaariumid

Juhtum 1: “Massiivne verekadu”, 1 kannatanu 

Metallplaadi terava otsaga said vigastada kaks inimest. Kannatanul on lahtine sügav haav reie sisepinnal, esineb katastroofilist (purskavat) verejooksu, pt kahvatu, kaebab tugevat nõrkust, kipub minestama. Verekadu umbes 1 liiter.               . 

 Hinnatakse  sekkumise  kiirust, adekvaatsust, info edastamist Häirekeskusesse. Eneseohutuse reeglite jälgimist. Verejooksu peatamise tehnikat, vahendite valikut, koostööd esmaabiandjate vahel. Instruktori poolt põhjalik tagasiside rühma tegevusele. 

Juhtum 2: “Äkkhaigestumised- müokardi infarkt”, 1 kannatanu

Asutuse kontoritöötaja sai töökohal südame infarkti. Haigusseisund on simuleeritud dünaamilised, ehk patsiendi seisund paraneb või halveneb vastavalt osutatud esmaabile. Hinnatakse adekvaatset ja kiiret esmaabi  kannatanule, koostööd ning info edastamist Häirekeskusele. 

Juhtum 3: “Krambihoog”, 1 kannatanu 

Tootmishoones (trepil) Epilepsia haigel tekkis krambihoog. Kannatanu kukkus põrandale, esineb 1min vältel konvulsioone. Suust eritub verist vahtu (spetsiaalsed kapslid olemas). Kannatanu on kukkumise tõttu vigastanud oma pea. Pealaes umbes 3 cm lahtine veritsev haav. 

 Hinnatakse õiget tegutsemist krampsündroomi korral, situatsiooni hindamist, info edastamist, haava esmaabi. 

Juhtum 4: “Elustamine + AED kasutamine” 1 elustamisnukk.

Kohvikus (köögis) täiskasvanu tõmbas toidutükki hingamisteedesse. Toimus täielik lämbus, kannatanu ei hinga, näost sinine, poolistukil laua taga. 

Hinnatakse õiget esmaabi lämbumise korral (Heimlichi võtet), seejärel õppija hindab kannatanu seisundit ning võtab vastu otsust elustada. Hinnatakse taaselustamise õiget tehnikat, kehtivate algoritmide tundmist, elustamise efektiivsust. Abi kutsumist, kommunikatsiooni häirekeskusega, koostööd kahe elustaja vahel. Kui asutuses on olemas AED, hinnatakse ka selle kasutamiseoskust. 

Meie klientide tagasisided