Meeskond

Jaana Palusaar RN MA

Haridustee ja kogemused tervishoius:

Rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde- spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, hetkel Tallinna kiirabis EM õde-brigaadijuht.

Haridustee ja kogemused õpetamises:

Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi õpetaja alates 2004.

Koolituse õppemeetoditeks kasutatab lektor traditsioonilist loenguvormi (50%), praktilisi ülesandeid (50%), sealhulgas rollimänge, simulatsioone, probleemõppe meetodeid, rühmatöid. Koolitaja kasutab koolitustel illustreeritud esitlust, elustamismannekeene (täiskasvanu ja lapsed), silikoonist traumade mulaaže, AED elustamisevahendit.

Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609

Simulatsioonirühm

Simulatsioonirühm on vabatahtlike ühendus, mis tegeleb erinevatel koolitustel ja õppustel kannatanute simuleerimisega. Alguse on saanud rühma tegevus aastal 2007, kui rühm osales Erna Seltsi poolt korraldavatel sõjalis-sportlikel võistlustel.