EU MODEX 2014

EU MODEX 2014
19.-22.       maini toimus Türisalus rahvusvaheline koostööõppus “EU MODEX       2014” sündmuste keskpunktiks olid maavärina tagajärjel tugevaid       kahjustusi saanud „Modexland“ asukohaga Türisalu endises nõukogude       raketibaasis, mis neljaks päevaks kujunes katastroofipiirkonnaks.
Tegemist on väliõppusega, mis baseerub õnnetustele       reageerimisele ja mille eesmärk on testida juhtimis- ja kontrollsüsteeme,       kommunikatsiooni, koordineerimist, koostöövõimet ning –protseduure       tegelikkusele lähedases keskkonnas. Kõik õppuse tarbeks loodud rusud       asuvad Türisalu raketibaasi läänepoolses osas – jäädes Keila-Joa asumi       piirile. Kasutatud territooriumil on jäänud vanast raketibaasist varemed,       mida on täiustatud õppuse läbiviimise tarbeks.
Stsenaariumi järgi toimub Modexland’is 18. mail 2014       tugev maavärin koos hilisemate tugevate järel tõugetega. Maavärinast saab       enim kannatada Modexland’i üks suuremaid linnu Tallinn ning kohalik       päästeteenistus on hõivatud linnas varinguohvrite leidmisega ning nende       aitamisega. Samal ajal on tulnud ärevad signaalid Tallinnat ümbritsevast       piirkonnast – eelkõige Harku vallast – kus on mitmed külad maavärina       tõttu kokku kukkunud, on teated hukkunud inimestest, vigastustest ning       umbes sadakond inimest vajab ajutise peavarju leidmist. Suurim maavärina       järgselt tekkinud probleem on infovaakum – puudub adekvaatne info       purustuste ulatusest ning inimkahjude määrast.
MODEXil       harjutasid rahvusvahelised meeskonnad õnnetusele reageerimist ning       testisid juhtimis- ja kontrollsüsteeme, kommunikatsiooni,       koordineerimist, koostöövõimet ning -protseduure tegelikkusele lähedases       keskkonnas. Türisalus toimunud MODEXil osalesid Soome, Leedu ja Austria       otsingu- ja päästemeeskonnad (USAR), Itaalia TAST (tehnilise abi ja toe       meeskond Euroopa Liidu ekspertidele) ning viis Euroopa Liidu       elanikkonnakaitse eksperti.
Iga õppusega käib kaasas eraldi       hindamistegevus mille eest vastutab Taani päästeamet. Peahindaja       alluvuses on kolm hindajat, kes annavad toimuvale õppusele hinnangu –       koostades selleks hiljem hindamisraporti. Tervishoiu Akadeemia OÜ       lektor Jekaterina Šteinmiller osales õppuse ohutusmeeskonna töös.
Õppuse       partner Eestis oli Päästeamet, projekti koordineeris kriisireguleerimise       osakond ning õppuse läbiviimisesse on kaasatud Põhja päästekeskus,       haldusosakonna logistikatalitus, EDRT vabatahtlikud ja       Sisekaitseakadeemia. Õppust külastasid ka       Euroopa komisjoni esindaja, osavõtvate riikide saadikud, Soome   ekspresident Martti Ahtisaari ning Eesti Siseministeeriumi ja       Välisministeeriumi esindajad.
kannatanu_päästmine austria